Zásady ochrany osobních údajů

Těší nás, že se zajímáte o ochranu údajů na našem webu. Když navštívíte naše webové stránky, chceme, abyste se cítili pohodlně a bezpečně a viděli naši implementaci ochrany údajů jako prvek kvality orientovaný na zákazníka.

Následující upozornění na ochranu údajů vás informují o druhu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů společností Apropos Wein GmbH (v kontextu tohoto prohlášení o ochraně údajů také jako „Apropos Wein GmbH“, „my“ nebo „nás“). . Osobní údaje jsou informace, které mohou být nebo mohou být přiřazeny přímo či nepřímo vaší osobě. Jako právní základ pro ochranu údajů slouží zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Přehled

Zpracování údajů společností Apropos Wein GmbH může v podstatě ve dvou kategoriích lze rozdělit na:

 • Pro účely zpracování smlouvy jsou všechny Vyřízení smlouvy zpracovávány s Apropos Wein GmbH požadované údaje. Pokud se na plnění smlouvy podílejí i externí poskytovatelé služeb, např. logistické společnosti, úvěrové agentury nebo poskytovatelé platebních služeb, budou jim vaše údaje v nezbytném rozsahu předány a zpracovány jimi pro konkrétní účel.
 • Vyvolání webu Apropos Wein GmbH, dochází k výměně různých informací mezi vaším zařízením a naším serverem. Mohou to být i osobní údaje. Takto shromážděné informace slouží mimo jiné k optimalizaci nebo redesignu našich webových stránek Reklama v prohlížeči vašeho zařízení.

2. Vyvolání našich webových stránek

Účely zpracování údajů / právní základy:

Když navštívíte naše webové stránky, prohlížeč používaný na vašem zařízení automaticky a bez vašeho zásahu

 • IP adresu žádajícího zařízení s připojením k internetu,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka / aplikace, ze které byl proveden přístup (adresa URL referrer),
 • prohlížeč, který používáte, a případně operační systém vašeho počítače s připojením k internetu a název vašeho poskytovatele přístupu

odeslány na server naší webové stránky a dočasně v tzv. log souboru pro následující účely uložené:

 • Zajištění hladkého spojení,
 • Zajištění pohodlného používání naší webové stránky / aplikace,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právní základ pro Zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování údajů. Pokud prezentace slouží k přípravě smlouvy, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Data jsou uložena po dobu sedmi dnů a poté se automaticky smažou. Pokud přestanete používat naše webové stránky, geolokační údaje budou vymazány.

3. Zpracování kupních smluv

Účely zpracování údajů / právní základy:

Předmětem činnosti Apropos Wein GmbH je dálkový prodej zboží a služeb v rozsahu úředně vydaných povolení. V této souvislosti zpracováváme pro Uzavření, realizace nebo ukončení smlouvy potřebné údaje. Patří sem zejména:

 • Jméno Příjmení,
 • fakturační a dodací adresa,
 • Emailová adresa,
 • fakturační a platební údaje,
 • Datum narození / věk,
 • Telefonní číslo (nepovinné).

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy že nám údaje poskytujete na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci výše uvedeného zpracování údajů budou Vaše údaje naším jménem zpracovány smluvními zpracovateli, zejména z oblasti logistiky. Ty jsou pečlivě vybírány, a pokud to vyžaduje zákon, smluvně zavázány v souladu s článkem 28 GDPR.

Za tímto účelem poskytujeme informace o vaší doručovací adrese Zpracování kupní smlouvy námi pověřené logistické společnosti. Pokud jste v platebním procesu souhlasili s prodlouženým přenosem, zašleme vaši e-mailovou adresu a případně vaše telefonní číslo námi pověřené logistické společnosti, abychom zajistili plánované dodání zboží. Údaje jsou předávány pověřené logistické společnosti pouze za tímto účelem a tato společnost je zpracovává pro čistě konkrétní účel.

Pokud jste zvolili způsob platby kreditní kartou nebo způsob platby online (např. PayPal, Masterpass), předáme vás po dokončení objednávky příslušnému poskytovateli platebních služeb. Tam si po zadání přihlašovacích údajů můžete objednat platbu přes poskytovatele služby. Abychom mohli platbu zpracovat, předáváme zejména konkrétní částku platby vybranému poskytovateli platebních služeb. Další informace o zpracování údajů prováděném poskytovatelem platebních služeb naleznete v informačních textech na vstupní masce / webových stránkách poskytovatele platebních služeb. Najdete zde také kontaktní informace na poskytovatele platebních služeb.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Pokud nepoužijeme vaše kontaktní údaje pro reklamní účely, uložíme údaje shromážděné pro plnění smlouvy do uplynutí zákonné nebo případné smluvní záruky a záručních práv. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o smluvním vztahu požadované obchodním a daňovým právem po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správou a pro dotazy zákazníků.

4. Zajištění procesu objednávky a výběr platebních metod

Účely zpracování údajů / právní základy:

Na Zajištění a optimalizace objednávkového procesu a abychom vám mohli nabídnout různé způsoby platby, kontrolujeme během procesu objednávky na základě informací, které již máme, jako je množství objednávky nebo dodací adresa, zda v konkrétní objednávce nejsou nějaké anomálie. Kromě toho v případě zrušení objednávky ukládáme data, která se nashromáždila do zrušení objednávky, abychom (technicky) optimalizovali proces objednávání, odhalili (možné) podvodné vzory a mohli odpovídat na dotazy zákazníků. o objednávkových procesech. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z popsaného účelu zpracování.

Für den V případě prodlení s platbou Pokud jsou splněny ostatní zákonné požadavky, můžeme předat potřebné údaje společnosti pověřené uplatněním nároku. Právním základem pro to jsou jak čl. 6 odst. 1 písm. b) tak i čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Uplatnění smluvního nároku je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu druhého předpisu. Pokud jsou splněny zákonné požadavky, předáváme informace o prodlení s platbou nebo o možné ztrátě nedobytných pohledávek také úvěrovým agenturám, které s námi spolupracují (viz níže). Právním základem je zejména čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zde požadovaný oprávněný zájem vyplývá z našeho zájmu i ze zájmu třetích osob na snížení smluvních rizik u budoucích smluv.

Ustanovení o ochraně údajů pro PayPal, inkaso, GiroPay, okamžité platby a platby kreditní kartou jako platební metody

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal je ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privat oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen a Dritte auszulösen oduch auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit "PayPal" aus, werden automisiert Daten der betroffenen Person a PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Osoba, která zemřela Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den a PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handels es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die Zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig with a sol sol person personbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

Účelem předání údajů je zpracování plateb a předcházení podvodům. Řídící osoba poskytne službě PayPal osobní identifikační údaje, zejména v případě, že existuje legitimní zájem o převod. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem mohou být přes PayPal převedeny na zpravodajské agentury. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a kontrolu kreditů.

Služba PayPal může sdělovat osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném k plnění svých smluvních povinností nebo zpracování údajů jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s PayPal. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány k (smluvnímu) zpracování plateb.

Nahrajte data na PayPal na stránce https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

Ustanovení o ochraně údajů o inkasu jako způsobu platby

Pokud si dotyčná osoba zvolí pro zpracování plateb na stránkách Apropos Wein GmbH způsob platby inkasem, budou osobní údaje předány finančnímu ústavu Apropos Wein GmbH, Rottaler Raiffeisenbank Pocking, při použití inkasních plateb k platbě do Apropos. Wein GmbH a zpracovány. Ty jsou poté společností Apropos Wein GmbH po zákonem stanovené době uchovávání vymazány. Osobní údaje, které jsou předávány naší bance z důvodu zpracování plateb, podléhají rovněž podmínkám ochrany údajů a podmínkám používání Rottaler Raiffeisenbank. Podrobnosti o tom, jak s vašimi údaji nakládá Rottaler Raiffeisenbank, stejně jako o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašich osobních údajů, naleznete na: https://www.rottaler-raiba.de/service/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweis. html

Možnost odvolání

Pokud jste nám udělili souhlas podle zákona o ochraně údajů, můžete jej kdykoli neformálně odvolat s účinností do budoucna vůči společnosti Apropos Wein GmbH. K tomuto účelu postačí např. email na kontaktní údaje uvedené v bodě 15. Odvolání vede ke smazání shromážděných dat.

5. Zákaznický účet v internetovém obchodě Apropos Wein GmbH

Účely zpracování údajů / právní základy:

Abychom vám poskytli co největší pohodlí při nakupování, nabízíme vám trvalé uložení vašich osobních údajů v zaheslovaném zákaznickém účtu pro náš internetový obchod. Po založení zákaznického účtu nemusíte pro proces nákupu znovu zadávat vaše osobní údaje. Údaje o vás uložené ve vašem zákaznickém účtu si navíc můžete kdykoli prohlédnout a změnit a pomocí funkce „vinný sklípek“ si položky trvale uložit pro pozdější nákupy.

Kromě údajů požadovaných při zadávání objednávky musíte pro založení zákaznického účtu zadat heslo dle vlastního výběru. Ta se spolu s vaší e-mailovou adresou používá pro přístup k vašemu zákaznickému účtu. Zacházejte se svými osobními přístupovými údaji důvěrně a zejména je nezpřístupňujte neoprávněným třetím osobám. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za nesprávně použitá hesla, pokud nejsme zodpovědní za zneužití.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy že nám údaje poskytujete na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi nebo před ním.

Příjemci / kategorie příjemců:

Tyto údaje jsou předávány třetím stranám v souladu s oddílem 3 pro zpracování kupních smluv. Obecně vylučujeme jakýkoli další přenos těchto údajů třetím stranám.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Pokud zařídíte smazání zákaznického účtu, budou odpovídajícím způsobem smazána i vaše data.

6. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní hovory / LiveChat

Účely zpracování údajů / právní základy:

Je samozřejmé, že s osobními údaji, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo LiveChat, zacházíme důvěrně. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování vašeho požadavku. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš i váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle odpovídat na vaše dotazy, řešit případné problémy, a tím udržovat a podporovat vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele našich webových stránek.

Příjemci / kategorie příjemců:

Může být nutné, abychom výňatky z vašeho dotazu předali smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě dotazů na konkrétní produkt), aby mohli váš dotaz zpracovat. V těchto případech je žádost předem anonymizována, aby na vás třetí strana nemohla vytvořit žádnou zmínku. Pokud bude v jednotlivých případech nutné předat Vaše osobní údaje, budeme Vás o tom předem informovat a získáme Váš souhlas.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Všechny osobní údaje, které nám zašlete jako odpověď na dotazy (návrhy, pochvaly nebo kritiky) prostřednictvím této webové stránky nebo e-mailem, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději do 90 dnů po obdržení konečné odpovědi. Zkušenosti ukázaly, že po 90 dnech již obecně neexistují žádné další otázky týkající se našich odpovědí. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů podle § 19, budou vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od vaší poslední odpovědi, abychom prokázali, že jsme vám poskytli vyčerpávající informace a že jsou dodrženy zákonné požadavky.

7. Zpracování údajů pro reklamní účely

Účely zpracování údajů / právní základy:

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, budeme vás spravovat jako stávajícího zákazníka. V tomto případě zpracujeme vaše poštovní kontaktní údaje mimo existenci konkrétního souhlasu, abychom Vám tímto způsobem zasílali informace o nových produktech a službách. Její E-Mail-Adresse zpracováváme, abychom vám mohli zasílat informace pro naše vlastní, podobné produkty bez existence konkrétního souhlasu.

Proti zpracování údajů pro výše uvedené účely můžete kdykoli bezplatně vznést námitku, samostatně pro příslušný komunikační kanál a s účinností do budoucna. K tomuto účelu postačí např. email na kontaktní údaje uvedené v bodě 15.

S vaším souhlasem zaznamenáváme Vaše chování při používání na námi provozovaných webových stránkách a newsletterech, které zasíláme. Hodnocení uživatelského chování zahrnuje zejména to, ve kterých oblastech se nacházíte a na jaké odkazy tam klikáte. Používáme jej k vytváření personalizovaných uživatelských profilů s přiřazením vaší osoby a/nebo e-mailové adresy, abychom mohli lépe sladit případný propagační přístup společnosti Apropos Wein GmbH ve formě newsletteru, inzerce na místě a tištěné reklamy. vaše osobní zájmy a abychom mohli zlepšovat naše webové nabídky. Svůj souhlas s tímto můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání vede ke smazání shromážděných uživatelských dat.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo v případě udělení souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování stávajících údajů o zákaznících pro naše vlastní reklamní účely nebo pro reklamní účely třetích stran je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného standardu.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Pokud odvoláte svůj souhlas s jednotlivými reklamními opatřeními nebo vznesete námitky proti určitým reklamním opatřením, budou vaše údaje vymazány z příslušných (e-mailových) distribučních seznamů.

Pokud vznesete námitku, bude dotčená kontaktní adresa zablokována pro další zpracování reklamních údajů. Upozorňujeme, že ve výjimečných případech může být reklamní materiál dočasně zasílán i po obdržení Vaší námitky. Technicky je to způsobeno dobou potřebnou k realizaci reklam a neznamená to, že vaši námitku neuplatníme. Děkuji za pochopení.

8. Odeslání hodnocení nákupu

Účely zpracování údajů / právní základy:

S vaším souhlasem vám umožňujeme zasílat hodnocení nákupu po zadání vašich objednávek. Na e-mailovou adresu uloženou ve vašem zákaznickém účtu vám zašleme e-mail s odkazem, pomocí kterého můžete přímo odeslat anonymní hodnocení zakoupeného produktu.

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas s tímto zpracováním údajů můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí např. email na kontaktní údaje uvedené v bodě 15.

Příjemci / kategorie příjemců:

V případě využití externích zpracovatelů k umožnění zasílání recenzí nákupů jsou smluvně zavázáni dle článku 28 GDPR.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Pokud odvoláte svůj souhlas se zasíláním e-mailů s hodnocením nákupu, bude příjem těchto e-mailů na vaši e-mailovou adresu zablokován. Vaše data budou poté po šesti týdnech vymazána z příslušných e-mailových distribučních seznamů.

9. Zasílání newsletterů

Účely zpracování údajů / právní základy:

Na našem webu Vám nabízíme možnost registrace do našeho Newsletter zaregistrovat se. Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, použijeme váš E-Mail-Adresse a případně vaše jméno pro zasílání (pokud možno individuálních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z nabídky internetového obchodu, jakož i pro průzkumy spokojenosti zákazníků. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru.

Zemřít Obsah newsletteru zahrnují akce (nabídky, slevové akce, soutěže atd.) a také informace o zboží a službách společnosti Apropos Wein GmbH.

Po zadání objednávky vám umožníme odeslat hodnocení nákupu.

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Abychom mohli zajistit, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme postup tzv. double opt-in: Po zadání vaší e-mailové adresy do registračního pole vám zašleme Potvrzující odkaz. Vaše e-mailová adresa bude přidána do našeho seznamu adresátů pouze po kliknutí na tento potvrzovací odkaz.

Poskytovatel přepravních služeb Mailchimp:

Odesílání bulletinu prostřednictvím přepravce "MailChimp", dodacím newsletter platformě z US prodávající Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele přepravních služeb naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/, Společnost Rocket Science Group LLC je certifikována podle Dohody o štítku ochrany soukromí a poskytuje záruku dodržování evropských norem ochrany údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Poskytovatel poštovních služeb je založen na našich legitimních zákonech. Č. 6 par. 1 svítí. f. DSGVO a smlouva o zpracování smlouvy podle Používá se článek 28 para 3 S. 1 DSGVO.

Průvodka služba je přijímač dat v anonymní podobě, tedy bez použití přiřazení k uživateli, za účelem optimalizace nebo zlepšit své služby, např použít pro technické optimalizace přepravy a prezentaci novinek, nebo pro statistické účely. Poskytovatel poštovních služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby je sám adresoval nebo předal údaje třetím osobám.

Subarea Mailchimp vytvořená pomocí Datenschutz-Generator.de od RA Dr. jur. Thomas Schwenke

Můžete udělit souhlas s odběrem newsletteru, účastí v Průzkumy spokojenosti zákazníků a vytváření personalizovaných uživatelských profilů kdykoli zrušit s účinností do budoucna, například odhlášením z odběru newsletteru na našich webových stránkách. Odkaz na stránku pro odhlášení odběru najdete na konci každého newsletteru. Když se odhlásíte, považujeme váš souhlas s vytvořením vašeho personalizovaného uživatelského profilu a zasíláním newsletterů na jeho základě za zrušený. Vaše údaje o používání budou námi smazány.

Příjemci / kategorie příjemců:

Pokud jsou k zasílání newsletteru nebo k umožnění zasílání recenzí nákupů využíváni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Pokud odvoláte svůj souhlas se zasíláním newsletteru Apropos Wein GmbH, vaše e-mailová adresa bude zablokována pro zasílání newsletteru Apropos Wein - Schmalhofer a Apropos Wein GmbH. Vaše data budou poté po šesti měsících vymazána z příslušných e-mailových distribučních seznamů. Při registraci k odběru newsletteru na stránce sociální sítě platí rovněž ustanovení o ochraně údajů příslušného provozovatele stránky sociální sítě.

10. Online přítomnost a optimalizace webových stránek

10.1 Soubory cookie – obecné informace

Na našem webu používáme tzv. cookies na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci našich webových stránek je třeba považovat za oprávněný ve smyslu výše uvedeného nařízení. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu atd.), když navštívíte naše webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware. V cookie se ukládají informace, které jsou výsledkem spojení s konkrétním používaným zařízením. To však neznamená, že si okamžitě uvědomujeme vaši identitu. Používání cookies slouží jednak k tomu, abychom vám zpříjemnili využívání naší nabídky. Vložili jsme tedy tzv Soubory cookie relací abyste poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu nebo že jste se již přihlásili do svého zákaznického účtu. Tyto jsou automaticky smazány poté, co opustíte naše webové stránky. Kromě toho jej používáme také za účelem uživatelské přívětivosti dočasné soubory cookie které jsou uloženy ve vašem zařízení po stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky za účelem využití našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste nás již navštívili, jaké položky/nastavení jste provedli a které položky jste již možná vložili do nákupního košíku, takže to nemusíte dělat znovu muset udělat.

Pokud máte zákaznický účet a jste přihlášeni, budou informace uložené v cookies přidány do vašeho zákaznického účtu.

Na druhou stranu používáme soubory cookie k usnadnění používání našich webových stránek zaznamenat statisticky, za účelem optimalizace naší nabídky a pro zobrazení informací speciálně přizpůsobených vám. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, když znovu navštívíte naše stránky, že jste nás již navštívili. Tyto soubory cookie se po uplynutí definované doby automaticky vymažou. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Pokud však soubory cookie zcela deaktivujete, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Přehled používaných cookies s dalšími informacemi (např. doba uložení) naleznete v našem Zásady používání souborů cookie.

10.2 Google Analytics

Účely zpracování údajů / právní základy:

Za účelem návrhu na základě potřeb a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC („Google“) na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z prezentovaných účelů. V tomto kontextu bude pseudonymizované uživatelské profily a používá soubory cookie. Soubor cookie generuje následující informace o vašem používání tohoto webu:

 • Typ / verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka),
 • Název hostitele přístupového počítače (adresa IP),
 • Čas požadavku serveru.

Informace se používají k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto webových stránek podle potřeb. IP adresy jsou anonymizovány, takže a Zadání není možné je (tzv. IP maskování).

Instalaci souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče předcházet; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nelze využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google kliknutím na tento doplněk prohlížeče stáhnout a nainstalovat. Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete také zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů kliknutím na [google_analytics_optout] tento odkaz [/ google_analytics_optout]. Je nastaven opt-out cookie, který brání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a je uložen ve vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete na webové stránky Google Analytics.

Příjemci / kategorie příjemců:

Informace generované v souboru cookie jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Podle našich nejlepších znalostí nebude vaše IP adresa nikdy sloučena s jinými údaji Google. Tyto informace mohou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Jakmile je IP adresa anonymizována, není již možné vás osobně identifikovat. V přehledech vytvořených na základě Google Analytics již nejsou žádné osobní reference.

signály Google

Tento web také používá signály Google. Jedná se o rozšiřující funkci Google Analytics, která umožňuje takzvané „sledování napříč zařízeními“. To znamená, že pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Google, může Google vytvářet zprávy o chování při používání (zejména o počtu uživatelů ve všech zařízeních), i když zařízení změníte. Google k tomu používá data, pokud jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „personalizovaná reklama“.
To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které v rámci zvažování zájmů převažují, při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm.
Nezpracováváme osobní údaje, dostáváme pouze statistiky založené na signálech Google.
Nastavení „personalizovaná reklama“ můžete kdykoli změnit. Deaktivujte ve svém účtu Google, a tím vznést námitku proti shromažďování signálů Google.

10.3. Google AdWords

Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umísťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google a také do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google pouze v případě, že uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky zaměřené webové stránky pomocí automatického algoritmu as přihlédnutím k předem definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je inzerovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se dotčená osoba dostane na náš web prostřednictvím reklamy Google, uloží se v systému informačních technologií dotyčné osoby Google takzvaný konverzní cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci dotčené osoby. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, použije se soubor cookie pro převod k určení, zda byly na našich webových stránkách zpřístupněny určité podstránky, například nákupní košík ze systému online obchodu. Konverzní cookie umožňuje nám i Google pochopit, zda dotyčná osoba, která přišla na náš web prostřednictvím reklamy AdWords, vygenerovala prodej, tj. Dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního cookie používá Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. K určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat dotyčnou osobu.

Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte náš web, jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používané dotyčnou osobou, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné technickým procesem předat třetím stranám.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení použitého internetového prohlížeče, a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informační technologie dotyčné osoby. Kromě toho může být soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli odstraněn prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě na základě zájmů Google. Chcete-li to provést, musí dotyčná osoba přistupovat k odkazu www.google.com/settings/ads z každého z internetových prohlížečů, které používají, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

10.4 Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences a Facebook Conversion
V rámci naší online nabídky tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud sídlíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Pomocí Facebook pixelu je Facebook na jedné straně schopen identifikovat vás jako návštěvníka naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „reklamy na Facebooku“). V souladu s tím používáme Facebook pixel pouze k zobrazování námi umístěných Facebook reklam uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité vlastnosti (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou založeny na navštívených webových stránkách). které předáváme Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixelu bychom také chtěli zajistit, aby naše Facebook reklamy odpovídaly případnému zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Pomocí Facebook pixelu můžeme dále porozumět účinnosti facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že uvidíme, zda byli uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

 • zásady ochrany osobních údajů na Facebooku
  Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci pokynů pro používání údajů společnosti Facebook. V souladu s tím obecné informace o prezentaci reklam na Facebooku v Zásady používání dat Facebooku. Můžete získat speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu a o tom, jak funguje v Sekce nápovědy na Facebooku.
 • EU-US Privacy Shield
  Facebook je certifikován podle smlouvy Privacy Shield a nabízí tak záruku souladu s evropským právem na ochranu údajů.
 • základ
  Používání Facebook pixelu a ukládání „konverzních cookies“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich webových stránek a naší reklamy.
 • Smlouva o zpracování dat
  Pro zpracování údajů, pro které Facebook vystupuje jako zpracovatel údajů, jsme s Facebookem uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, ve které se zavazujeme Facebook chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.
 • Widerspruch
  Přestože registrujeme oprávněné zájmy při používání Facebook pixelu a ukládání „konverzních cookies“, nabízíme vám možnosti odhlášení. Můžete vznést námitku proti shromažďování pomocí Facebook pixelu a používání vašich dat k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se vám na Facebooku zobrazují, můžete vyvolat stránku vytvořenou Facebookem a tam postupujte podle pokynů pro nastavení reklamy založené na použití. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení. Soubory cookie, které se používají pro měření dosahu a reklamní účely, můžete také používat prostřednictvím webu Deaktivační stránka iniciativy pro síťovou reklamu a navíc USAAmerický web aboutads.info nebo Evropský web youronlinechoices.com nesouhlasí.
  Další možnost odhlášení najdete v našem Prohlášení o cookies.

10.5 Přesměrování / zájmově orientovaná online reklama

Účely zpracování údajů / právní základy:

Využíváme také technologie re-targetingu od různých poskytovatelů. To nám umožňuje přizpůsobit naši online nabídku tak, aby byla zajímavější. Za tímto účelem je nastaven soubor cookie, pomocí kterého se shromažďují údaje o zájmech pomocí pseudonymů. Informace o vašem chování při surfování se shromažďují anonymně pro marketingové účely a ukládají se do textových souborů cookie ve vašem počítači a analyzují se pomocí algoritmu. Následně lze cílená doporučení produktů zobrazovat jako personalizované reklamní bannery na naše produkty, které vás zajímají, na webových stránkách našich partnerů. Tyto údaje nelze za žádných okolností použít k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Buď tam žádné přímo osobní údaje zpracováno a bude také žádné profily použití sloučeny s osobními údaji. Toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pomocí použitých opatření cílení chceme zajistit, aby se vám na vašich koncových zařízeních zobrazovala pouze reklama, která je založena na vašich skutečných nebo domnělých zájmech. Neobtěžovat vás reklamami, které jsou pro vás nezajímavé, je ve vašem i našem zájmu.

Pokud si přesto již nepřejete dostávat personalizované reklamní bannery z internetového obchodu Apropos Wein GmbH, můžete proti tomuto shromažďování a ukládání dat do budoucna vznést námitku následovně:

 • Jedním kliknutím na tlačítko zobrazené v každém reklamním banneru (např. „i“) se dostanete na příslušnou webovou stránku poskytovatele. Tam je znovu vysvětlen systém technologie retargetingu a nabízena možnost odhlášení. Pokud se odhlásíte od poskytovatele, uloží se na váš počítač tzv. „opt-out“ cookie, který zabrání budoucímu zobrazování reklamních bannerů příslušného poskytovatele. Vezměte prosím na vědomí, že odběr můžete odhlásit pouze ze svého počítače a že příslušné „opt-out“ soubory cookie nesmí být z vašeho počítače vymazány.

Příjemci / kategorie příjemců:

Na našich stránkách využíváme technologie retargetingu od různých poskytovatelů, kteří v rámci re-targetingu zpracovávají výše uvedené údaje. Další informace o souborech cookie používaných těmito poskytovateli služeb naleznete na našem webu Zásady používání souborů cookie.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Soubory cookie používané pro účely opětovného cílení a informace, které obsahují, se používají pro účely v Zásady používání souborů cookie jmenoval Období uloženo a poté automaticky odstraněno.

10.6 Možnost námitky / opt-out

Technologie cílení vysvětlené v 14.3 a 14.4 lze zabránit odpovídajícím nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči (viz také část 14.1). Navíc máte možnost zájmově orientované personalizované reklamy pomocí tzv. Správce preferencí aby se zabránilo.

10.7 RYCHLÉ sledování

1. Obecný rozsah a popis zpracování údajů
Pro správné přiřazení úspěchu reklamního média používáme FAST. Údaje se automaticky vymažou po 90 dnech. Nedochází k vytváření profilu. FAST používá jedinečný klíč, který třetí strany nemohou přiřadit, a proto nelze uživatele vysledovat. Osobní reklama není u FAST možná.
FAST vytváří spojení mezi kliknutím na reklamu, např. reklamu, a akcí, např. nákupem nebo přihlášením či registrací.
Informace, které nám jsou předány, se používají výhradně za účelem správného přiřazení úspěchu reklamního média a odpovídajícího vyúčtování.
FAST na vašem zařízení neukládá žádné soubory cookie ani data podobná souborům cookie.
Při generování otisku zařízení se slučují pouze neosobní parametry (nastavení prohlížeče, časové pásmo, třída CPU, barevná hloubka, jazyk prohlížeče atd.).
2. Rozsah a popis zpracování údajů při používání Google Ads / Microsoft Ads
V případě kampaně je obvykle také přenášeno a uchováváno číslo objednávky a hodnota nákupního košíku po dobu 90 dnů. Osobní údaje jako jméno, telefonní číslo nebo adresa se výslovně nezaznamenávají ani neukládají.
Kromě toho lze přenášet následující hodnoty:
• ID (pořadové číslo)
• ClickID
• Čas nákupu
• Měna
• Název konverze (objednávka obchodu nebo potenciální zákazník)
Zpracování otisku zařízení probíhá na serveru příslušného zákazníka. Pokud je integrován prostřednictvím Správce značek Google, zpracování otisků zařízení probíhá prostřednictvím serveru Smarketer Host-Europe ve Štrasburku.
Vzhledem k vysokým bezpečnostním standardům, jako je připojení HTTPS, jsou údaje o převodu odesílány na náš server HOST-Europe umístěný ve Štrasburku. Přenos exportního souboru a zpracování dat (ClickID, název konverze, časové razítko, hodnota objednávky, měna) probíhá podle Google Ads / Microsoft Ads na americkém serveru.
Software je nastaven tak, že nedochází k žádnému profilování.
3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm.
4. Účely zpracování
Informace, které nám jsou předány, slouží výhradně k tomu, aby bylo správně přiřazeno úspěšnosti reklamního média a odpovídajícího vyúčtování a jsou odůvodněny našimi oprávněnými zájmy podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR.
5. Doba skladování
Údaje zde popsaného zpracování budou automaticky vymazány po uplynutí doby uložení maximálně 90 dnů.
Provozovatel: Jméno: Smarketer GmbH Poštovní adresa: Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlín E-Mail: info@smarketer.de
6. Možnost opozice a odstranění
Sledování můžete zabránit deaktivací RYCHLÉHO sledování prostřednictvím odkazu pro odhlášení na příslušné stránce.

Zdá se, že jste ve svém prohlížeči deaktivovali JavaScript. Tím se automaticky deaktivují RYCHLÉ konverze.

11. Příjemci mimo EU

S výjimkou zpracování uvedeného v bodech 10 a 14.2 nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Uvedené zpracování způsobuje přenos dat na server společnosti Google LLC. Některé z těchto serverů jsou umístěny v USA. Pro USA Evropská komise dne 12.7.2016. července XNUMX rozhodla, že podle předpisů z EU-US Privacy Shields existuje přiměřená úroveň ochrany údajů (tzv. „rozhodnutí o přiměřenosti“ podle článku 45 GDPR). Poskytovatel služeb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, je certifikován podle EU-US Privacy Shield.

12. Smluvní vztahy s obchodními partnery

Následující upozornění na ochranu údajů se na vás vztahují, když nás kontaktujete, když s námi probíhají smluvní jednání a/nebo s námi existují smluvní ujednání a v této souvislosti jsou zpracovávány údaje fyzických osob.

Jako právní základ slouží zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a federální zákon o ochraně údajů.

Které údaje budou podrobně zpracovávány, závisí do značné míry na dohodnutých službách. Proto pro vás nebudou všechny části těchto informací relevantní.

Obecně od vás shromažďujeme vaše údaje.

Může však být také nutné zpracovávat osobní údaje, které získáme od jiných společností, úřadů nebo jiných třetích stran, např. úvěrových agentur, finančních úřadů a podobně. To může také zahrnovat osobní údaje, které obdržíme prostřednictvím našich kanálů pro informování o možném porušení předpisů nebo jako součást vyšetřování dodržování předpisů.

Relevantními osobními údaji mohou být: osobní údaje (např. jméno / příjmení, adresa a další kontaktní údaje, datum a místo narození a také státní příslušnost), legitimační a autentizační údaje (např. výpisy z obchodního rejstříku, IČ, vzor podpisu), údaje v rámci našeho obchodního vztahu (např. platební údaje, údaje o objednávkách), údaje o bonitě, údaje o struktuře a vlastnictví společnosti, foto a videozáznamy (např. u dodávek zboží) a další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Vždy máte na výběr, zda s námi chcete komunikovat e-mailem nebo poštou. Z technických důvodů může být komunikace e-mailem nešifrovaná.

Účely a právní základ zpracování:

K plnění smluvních povinností (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR) 
Účely zpracování údajů vyplývají z realizace předsmluvních opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu a při plnění závazků z uzavřené smlouvy.

Ke splnění zákonné povinnosti (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR) 
Účely zpracování údajů vyplývají v jednotlivých případech z právních požadavků. Mezi tyto zákonné povinnosti patří např. plnění povinností uchovávání a identifikace, např. v rámci požadavků na předcházení praní špinavých peněz, daňové kontrolní a oznamovací povinnosti a zpracování údajů v rámci dotazů úřadů.

K naplnění oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 
Může být nutné zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje nad rámec samotného plnění smlouvy. Oprávněnými zájmy jsou zde zejména výběr vhodných obchodních partnerů, uplatňování právních nároků, obrana proti nárokům z odpovědnosti, kontroly přístupu, objasňování možných porušení compliance, předcházení trestným činům a regulace škod vyplývajících z obchodního vztahu.

Při uzavření smlouvy shromažďujeme prostřednictvím úvěrových agentur údaje o vaší bonitě za účelem naplnění výše uvedených oprávněných zájmů. Ke kontrole bonity používáme údaje o bonitě z úvěrových kanceláří. Úvěrové agentury uchovávají data, která obdrží například od bank nebo společností. Mezi tyto údaje patří zejména příjmení, jméno, datum narození, adresa a informace o platebním chování. Informace o údajích, které máte uloženy, získáte přímo od úvěrových institucí.

Příjemci / kategorie příjemců:

V rámci naší společnosti získávají tyto oblasti přístup k údajům, které jste poskytli, a potřebují je ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo ke splnění oprávněných zájmů. V rámci smluvního vztahu pověřujeme také zpracovatele nebo poskytovatele služeb, kteří mohou získat přístup k vašim osobním údajům. Dodržování předpisů o ochraně údajů je smluvně zaručeno.

Dodržování předpisů o ochraně údajů je smluvně zaručeno. Údaje mohou být také předány společnostem v rámci skupiny Schwarz za účelem plnění smluvních závazků.

Doba skladování / kritéria pro stanovení doby skladování:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění výše uvedených účelů. Zvláště relevantní jsou zde zákonné požadavky na uchování z obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO), které stanoví uchování až dvanáct let.

Povinnost poskytnout údaje:

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících povinností, které jsme ze zákona povinni shromažďovat nebo jsme oprávněni shromažďovat na na základě oprávněných zájmů. Bez těchto údajů s vámi obvykle nebudeme moci vstoupit do obchodního vztahu.

Přenos dat do třetích zemí:

Pokud předáváme osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), dojde k předání pouze v případě, že Komise EU potvrdila odpovídající úroveň ochrany údajů pro třetí zemi a byla dohodnuta odpovídající úroveň ochrany údajů příjemce údajů (např. prostřednictvím standardních smluvních doložek EU) nebo nám byl udělen váš souhlas.

Odpovědný orgán:

Odpovědným orgánem je příslušná společnost, se kterou navážete nebo vedete obchodní vztah.

Za zpracování spoluodpovídá:

Pokud jste spoluodpovědní za zpracování, obdržíte příslušné informace od odpovědného orgánu, se kterým navážete nebo vedete obchodní vztah. Určená společnost je rovněž odpovědná za plnění povinností podle GDPR.

13. Nákupy v našem víně Apropos - Schmalhofer Vinothek

13.1 Ověření věku

Při prodeji produktů s věkovým omezením, jako je alkohol (18 let) / tabákové výrobky (18 let) / prodej počítačových a konzolových her, DVD, videí (obrazových nosičů ve smyslu § 12 JuSchG) s věkovým omezením (pouze v souladu s s označením USK / FSK ) vizuální kontrolu průkazu provádí naši pracovníci pokladny (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

13.2 Bezpečnostní kamery

Příležitostně zpracováváme vaše údaje za účelem předcházení a odhalování trestných činů (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR), abychom chránili naše zákazníky, zaměstnance a náš majetek. Použití bezpečnostních kamer je označeno dobře viditelným piktogramem ve větvích. Obrazové záznamy ukládáme po dobu 14 dnů. Námi pověřené servisní společnosti mohou mít přístup k uloženým datům pro instalaci a údržbu.

13.3 Proces platby

Vaše údaje zpracováváme za účelem zpracování platby (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i k provedení postupu SEPA inkasa (článek 6 odst. 1 písm. f GDPR) a v případě potřeby ke kontrole kreditu. Slouží také k prevenci zneužití karty a omezení rizika prodlení s platbou. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro zpracování platby a nebudou v rozporu se zákonnými lhůtami uchovávání.

V případě platby pomocí girocard a PIN obvykle předáváme následující platební údaje provozovateli sítě SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB Londýn, Spojené království: IBAN, datum vypršení platnosti karty a pořadové číslo karty Girocard, datum, čas, částka platby, identifikátor terminálu, místo, společnost a pobočka.

Nejste povinni nám tyto údaje poskytnout. Bez údajů však platba kartou není možná. Případně můžete kdykoli platit v hotovosti.

14. Vaše práva jako subjektu údajů

14.1 Přehled

Kromě práva odvolat svůj souhlas, který nám byl udělen, máte při splnění příslušných zákonných požadavků následující další práva:

 • Právo na informace o vašich osobních údajích, které uchováváme v souladu s článkem 15 GDPR a článkem 34 BDSG,
 • Právo na oprava nesprávné nebo neúplné údaje v souladu s článkem 16 GDPR,
 • Právo na vypuštění Vaše údaje, které ukládáme v souladu s článkem 17 GDPR a článkem 35 BDSG,
 • Právo na Omezení zpracování Vaše údaje v souladu s článkem 18 GDPR,
 • Právo na Přenositelnost dat podle článku 20 GDPR,
 • Právo na odvolání podle článku 21 GDPR.

14.2 Právo na informace v souladu s článkem 15 GDPR

V souladu s čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezplatně požadovat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. To zahrnuje zejména:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo jsou stále zpřístupňovány osobní údaje, které se vás týkají;
 • plánovanou dobu uchovávání vašich osobních údajů nebo, nejsou-li k dispozici konkrétní informace, kritéria pro určení doby uchovávání;
 • existence práva na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách v souladu s článkem 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

14.3 Právo na opravu v souladu s článkem 16 GDPR

Máte právo nás požádat, abychom neprodleně opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

14.4 Právo na výmaz v souladu s článkem 17 GDPR

Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 (1) nebo (2) GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování v případě článku 21 (1) GDPR;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
 • výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění zákonné povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a máme povinnost je vymazat, přijmeme přiměřená opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci, abychom informovali třetí strany zpracovávající vaše údaje, že jste smazali také všechny odkazy na tyto osobní údaje. údaje od nich Vyžádat si údaje nebo kopie či repliky těchto osobních údajů.

14.5 Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • zpochybníte správnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a místo výmazu požadujete omezení použití osobních údajů;
 • odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • Podali jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

14.6 Právo na přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž bychom vám bránili, za předpokladu, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo od nás jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

14.7 Právo vznést námitku v souladu s článkem 21 GDPR

Za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR můžete vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

Výše obecné právo na námitku se vztahuje na všechny účely zpracování popsané v těchto ustanoveních o ochraně údajů, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od zvláštního práva na námitku zaměřeného na zpracování údajů pro reklamní účely (srovnej zejména odstavce 11 a 14 výše) jsme podle GDPR povinni takovou obecnou námitku uplatnit pouze v případě, že nám sdělíte důvody převažující důležitosti, např. jeden možný Nebezpečí ohrožení života nebo zdraví. Kromě toho existuje možnost obrátit se na dozorový úřad odpovědný za Apropos Wein GmbH nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Apropos Wein GmbH.

15. Kontaktní osoba

15.1 Kontaktní osoba pro dotazy nebo uplatnění vašich práv na ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy k webu nebo internetovému obchodu Apropos Wein GmbH nebo k uplatnění vašich práv při zpracování vašich údajů (práva na ochranu údajů), můžete se obrátit na náš zákaznický servis:

https://aproposwein.com/contact
Také přímo e-mailem na philipp.schmalhofer@aproposwein.com

15.2 Kontaktní osoba pro dotazy týkající se ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, můžete se obrátit na náš zákaznický servis:

https://aproposwein.com/contact
Také přímo e-mailem na philipp.schmalhofer@aproposwein.com

15.3 Právo na odvolání u dozorového úřadu pro ochranu údajů

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na dozorový úřad pro ochranu údajů spolkové země, ve které máte bydliště, nebo na úřad v Bavorsku jako spolkové zemi, kde sídlí Apropos Wein GmbH.